Победители ArtMasters 2021 в номинации
ГЕЙМДИЗАЙНЕР
1 МЕСТО
21 год, Москва
МУРАВЬЕВА ЮЛИЯ
2 МЕСТО
27 лет, Москва
АГАФОНОВ ДЕНИС
3 МЕСТО
25 лет, Москва
МАКАРОВ АРТËМ